< Go Back
 
1811

1811

  • Product Description 18mm black non t/e cap & uni i plug
  • Pack Quantity 7500
  • Product Availability Question Stock Item
  • Colour black
  • Shape dripolator
  • Material hdpe
  • Finish Name 18 din
  • Finish Size (mm) 18
  • Finish Type din
  • Skirt din